انتصاب مدیر امور اداری و خدمات عمومی در دانشگاه علم و فرهنگ

مدیر امور اداری و خدمات عمومی دانشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، «سید سعید هاشمی» - رییس دانشگاه- طی حکمی دکتر سیاوش ایمنی قشلاق را به ‌سمت « مدیر امور اداری و خدمات عمومی » این دانشگاه منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: انتظار دارد با برنامه‌ریزی و تلاش جهادی برای توسعه و توانمندسازی منابع انسانی، بهبود مستمر وضعیت عمومی و رفاهی تمامی اعضاء و استفاده موثر از همکاران آن حوزه در پیشبرد اهداف دانشگاه گام‌های موثرتری را بردارید.

همچنین طی نامه جداگانه‌ای از دکتر ابراهیم نبیونی در مدت تصدی سمت «مدیر امور اداری و خدمات عمومی» تشکر و قدردانی گردید.